Documente

Documentele proiectului

Etapa 1 Definirea parametrilor generali pentru studiul nucleatiei; tehnici antigrindina, a cuprins urmatoarele activitati:

 • Definirea parametrilor relevanti si scale asteptate – studii privind parametrii relevanti si analiza evenimentelor de grindina pentru perioada 2004 – 2014 in vederea stabilirii perioadei optime pentru campania din etapa 2.
 • Elaborare specificatii tehnice pentru echipament de studiul nucleatiei; tehnici antigrindina
 • Up-grade sistem lidar pentru studiul depolarizare – modernizare echipamente pentru studiul evenimentelor de grindina
 • Realizarea paginii web a proiectului – structura web a proiectului in conformitate cu cerintele contractorului.

Etapa 2 Observare prin masurari sistematice a proceselor de formare a grindinei, a urmărit punerea în sinergie a diverselor instrumente de teledetectie folosite în monitorizarea și carcaterizarea aerosolilor și norilor pentru identificarea parametrilor importanti care definesc aerosolii care pot devenii nuclee de condensare și parametrii meteorologici care definesc norii cu potențial de grindina. Pentru realizarea obiectivelor acestei etape, au fost efectuate urmatoarele activități:

 • Dezvoltarea echipamentului pentru studiul nucleatiei in conditii de laborator 
 • Dezvoltarea sistemului pentru masurarea caracteristicilor norilor inainte si dupa insamantare, în atmosfera reala – activitate prin care au fost achizitionate sau modernizate echipamentele de teledetectie de la sol utilizate în caracterizarea aerosolilor și norilor în vederea utilizarii acestora în campanii de inseminare a norilor de grindina.   Astfel:
  • a fost achizitionat un fotometru lunar utilizat pentru caracterizarea proprietatilor fizice ale aerosolilor și impactul lor în procesele de formare a noilor.
  • a fost modernizat sistemul lidar cu depolarizare si scanare.
 • Comunicarea si publicarea rezultatelor – activitatile de diseminare a acestei etape
 • Campanie experimentala pentru masurarea caracteristicilor norilor inainte si dupa insamantare, în atmosfera reala – pregatirea campaniei – a vizat analiza datelor radar și identificarea zonelor cu cele mai multe evenimente de grindina și perioada când frecventa acestora a fost ridicată.
 • Analiza statistica privind producerea grindinii pentru eficientizarea interventiilor – aceasta a cuprins partea de analiza a datelor obtinute din masurarile efectuate pe toată perioada etapei, va continua în 2016 prin organizarea de masurari cu sistemele de teledetectie de la sol în regiunile cu potențial ridicat de formare a grindinii.

Rezultate

 • Studii privind parametrii relevanti pentru caracterizarea aerosolilor si norilor convectivi;
 • Studiu legat de frecventa caderilor de grindina in perioada 2004 – 2014;
 • Specificatii tehnice pentru echipament de studiu al nucleatiei;
 • Site web a proiectului;
 • Biblioteca virtuala cu cele mai recente studii si preocupari in domeniul antigrindina;
 • Model functional pentru echipament de studiul nucleatiei;
 • Model functional pentru sistem de masurare a caracteristicilor norilor de grindina;
 • 5 comunicari stiintifice si o lucrare stiintifica publicata in procceding.

Literatura

 1. http://occrold.unibe.ch/events/conferences/hail/programme_en.html
 2. M. Paraschivescu, S. Stefan, M. Bogdan, 2011, Verification of an algorithm (DWSR 2500C) for hail detection,  Atmósfera 24 (4), 417-433
 3. Paraschivescu, M, Rambu N, and Stefan S, 2012, Atmospheric circulations associated to the interannual variability of cumulonimbus cloud frequency in the southern part of Romania, International Journal of Climatology, 32 (6), 920–928
 4. Nicolae D. et al.,  Romanian Atmospheric 3D research Observatory: synergy of instruments, Rom Rep Phys, 62, p. 838-853, 2010
 5. D. Gerber et al., Ground-based water vapour soundings by microwave radiometry and Raman lidar on Jungfraujoch (Swiss Alps), Atmos Chem Phys 4, 2171-2179, 2004
 6. R.J. Hogan and A.J. Illingworth, 2000, Measuring Crystal Size in Cirrus Using 35- and 94-GHz Radars, Atmos. Oceanic Technol., 17, 27–37.